© Fotoschool

Onderdeel van

Waar bent u naar op zoek?

Algemene inschrijfvoorwaarden

Neem kennis van onze inschrijfvoorwaarden en mogelijkheid tot annulering.

Inschrijven 

Na inschrijving voor een opleiding via de website, ontvang je een schriftelijke bevestiging. Er komt een overeenkomst met Fotoschool tot stand zodra Fotoschool je inschrijving heeft bevestigd. Fotoschool hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in alle gevallen het lesgeld vóór aanvang van de opleiding moet zijn voldaan.
Fotoschool mag in bijzondere omstandigheden studenten weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt in ieder geval voor studenten die zich agressief, gewelddadig of niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedragen. Studenten dienen zich aan de huisregels van Fotoschool te houden en de aanwijzingen die door of namens Fotoschool gegeven worden op te volgen.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Het Fotoschool annuleringsformulier is in deze link te vinden. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.  Wanneer Fotoschool je annulering 14 tot en met 7 dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt, dan is 50% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding is het volledige lesgeld verschuldigd..

Je inschrijving voor een opleiding is geannuleerd, wanneer dit door Fotoschool bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met Fotoschool.

Fotoschool behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen een geplande klas niet door te laten gaan.

Fotoschool verwacht dat de student actief aan de opleiding deelneemt. Van Fotoschool mag je verwachten dat de opleiding die zij verzorgt van hoogwaardig niveau is. Fotoschool heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent doet Fotoschool er alles aan om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Fotoschool je zo snel mogelijk informeren en de les opnieuw inplannen. Incidentele uitval van een docent of een les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.

Gebruik foto’s door Fotoschool 

Door deelname aan een opleiding geef je Fotoschool toestemming om het tijdens de opleiding gemaakte werk vrij te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Zie onze Colofon & Copyright pagina.

Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft bij Fotoschool voor een opleiding dan accepteer je de toepasselijkheid van deze Algemene inschrijfvoorwaarden en de Algemene voorwaarden van Fotoschool.

Vertrouwelijkheid 

Alle informatie die door de student aan Fotoschool wordt verstrekt, wordt door Fotoschool vertrouwelijk behandeld. De student is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student verstrekte persoonlijke gegevens door Fotoschool beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de Privacy policy.

Contact 

De administratie is bereikbaar:
Email: info@fotoschool.nl

Schriftelijk:
Fotoacademie B.V. t.a.v. de administratie
Sarphatistraat 35
1018 EV Amsterdam