© Fotoschool

Onderdeel van

Waar bent u naar op zoek?

Copyright & colofon

• Colofon: Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door cursisten en docenten. De auteurs- en/of gebruiksrechten met betrekking tot het materiaal op deze site berusten bij Fotoschool, onderdeel van Fotoacademie B.V., haar licentiegever, en/of de betreffende fotografen. Dit betekent dat het verboden is de inhoud van deze site en/of het materiaal op deze site op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

• Het tijdens de cursus of opleiding gemaakte werk van cursisten mag door Fotoschool vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

• De (auteurs)rechten met betrekking tot alle lesmaterialen en alle lesconcepten, voor Fotoschool gemaakt, berusten bij de licentiegever van Fotoschool en zijn aan Fotoschool in gebruik gegeven. Dit betekent dat het verboden is het lesmateriaal en/of het lesconcept op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.