Beroepscommissie

Wij hopen als onderwijsinstelling tegemoet te komen aan de wensen van onze studenten. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Deze problemen worden zorgvuldig, vertrouwelijk en discreet behandeld door de directie van de Fotoschool. Je kunt dit melden via decaan@fotoschool.nl.

Je kunt hier een afspraak maken voor een spreekuur van de decaan.

Termijn

De Fotoschool streeft ernaar om iedere klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Mocht dat niet lukken, dan volgt binnen 10 werkdagen een indicatie van de termijn waarop de klacht behandeld zal worden. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kun je binnen 28 dagen na ontvangst van de klachtafhandeling schriftelijk bezwaar indienen bij de beroepscommissie van de Fotoschool. Van jouw klacht ontvang je een ontvangstbevestiging.

Commissieleden

De beroepscommissie bestaat uit twee onafhankelijke personen die niet betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht en die onafhankelijk zijn van de Fotoschool, te weten mevrouw Patricia van Wieringen (HRM-adviseur bij Van Wieringen Solutions) en mevrouw Ingeborg de Vries (jurist). De beroepscommissie is bereikbaar via bezwaar@fotoschool.nl. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor de Fotoschool.

Persoonsgegevens

Wij houden ons aan de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle klachten en de wijze van afhandeling hiervan worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 2 jaar.

 

beroepscommissie
     Foto: Jenny Boot