© Fotoschool

Onderdeel van

Waar bent u naar op zoek?

Klachtenprocedure

 

Vanzelfsprekend zullen alle medewerkers van de Fotoschool alles in het werk stellen klachten te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben dan vind je in onderstaande procedure de gang van zaken.

Wat betreft een eventuele klacht onderscheiden we klachten op:

  • administratief vlak (incl. financiën)
  • organisatorisch vlak
  • lesinhoudelijk vlak (incl. problemen met docenten, beoordelingen, et cetera)

Neem met een administratieve klacht contact op via info@fotoschool.nl. Ook zou je contact op kunnen nemen met de directeur van Fotoschool, Ariane James: ariane@fotoschool.nl.

Voor organisatorische en/of lesinhoudelijke klachten neem je ook contact op met Ariane James via ariane@fotoschool.nl, of met de decaan Iris Bruning, decaan@fotoschool.nl.

De Fotoschool streeft ernaar elke klacht binnen 10 dagen af te handelen. Mocht de afhandeling meer tijd vragen dan zal de Fotoschool je daarvan binnen 10 dagen op de hoogte stellen. De Fotoschool zal zich steeds ten volle inzetten de klachtafhandeling zo kort mogelijk te houden.

Fotoschool valt onder Fotoacademie B.V. en hanteert organisatiebreed hetzelfde beleid wanneer het gaat om klachtenafhandeling. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 1 jaar. Mocht je ontevreden zijn met de uitkomst dan kun je binnen 30 dagen na ontvangst van de klachtafhandeling bezwaar maken via bezwaar@fotoacademie.nl. Binnen 5 dagen ontvang je hiervan een ontvangstbevestiging.

De bezwarencommissie bestaat uit twee onafhankelijke personen die niet betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht en die onafhankelijk zijn van de Fotoacademie, te weten Mw. Mr. I. de Vries, jurist en Mw. P. van Wieringen, HRM adviseur bij Van Wieringen Solutions.

De uitspraak van de bezwarencommissie is bindend voor de Fotoacademie en/of Fotoschool. Eventuele consequenties van de uitspraak van de bezwarencommissie zullen door Fotoschool zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.