Als student aan de Fotoschool  kun je technisch en inhoudelijk advies vragen aan onze mentoren. Je kunt hiervoor terecht op jouw eigen lesdag van 11-14 uur, elke week, behalve in de schoolvakanties. Bindend blijft de dag in de week waarop je les hebt (woensdag, donderdag of vrijdag). via mentor@fotoschool.nl reserveer je hiervoor zelf een tijd.                                                                                                                                                                                                                                            Je kunt ook zonder afspraak langskomen, maar dan moet je misschien even wachten.

Om van een studio gebruik te kunnen maken zal je altijd tijdig vooraf met de spilmentor Niels Huneker een studioreservering moeten aanvragen. Om teleurstellingen te voorkomen: aanmelden liefst zo lang mogelijk van te voren. Meld je aan via: mentor@fotoschool.nl. We gaan ervan uit dat je bij een reservering ook komt. Anders dupeer je je medestudenten.

Benoem in je studio reservering:

– wat je wilt gaan doen
– hoeveel ruimte je denkt nodig te hebben (1 of 2 studio’s)
– met hoeveel mensen je komt
– meld ook modellen, assistenten, etc.
– eventuele apparatuur die je wilt gebruiken

Meld in je mails  altijd: naam, telefoonnummer, en de datum waarop je wilt komen

Het mentorrooster vind je terug in basecamp, ons online platform.

  

Niels Huneker

Spilmentor Niels Huneker: Mentor mentor@fotoschool.nl.