© Fotoschool

Onderdeel van

Waar bent u naar op zoek?

"Bij Fotoschool krijg je veel begeleiding in kleine groepen"

- Eva, student Fotoschool

© Eva Meylink

© Eva Meylink

Algemene informatie

Fotoschool is een particuliere fotografie opleiding en biedt een uniek lesprogramma waarin technische informatie en inspiratie elkaar afwisselen. Fotoschool maakt deel uit van het Fotohuis: een overkoepelende organisatie waar Fotoschool en Fotoacademie (HBO-niveau) onder vallen.

"We starten met een goede technische basis en aan het eind het tweede jaar heb je een portfolio met een duidelijke visie op jouw fotografie"

- Ariane, directeur Fotoschool

Kwaliteitsbepaling

CRKBO-erkend onderwijs

Fotoschool is een particulier onderwijsinstituut. Dat betekent dat we geen subsidie ontvangen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en dat we dus geen geaccrediteerde onderwijsinstelling zijn. Dit betekent onder andere dat je als student geen recht hebt op studiefinanciering of de Wet studievoorschot.

De Fotoschool is een CRKBO geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent ook dat wij geen btw-verplichting hebben. 

Als je je verder wilt ontwikkelen als fotograaf geeft jouw diploma van Fotoschool ook de mogelijkheid om in te stromen op de Fotoacademie. Een toetsing bepaalt in welke fase van de opleiding je kan instromen.

Begeleiding

Elke student is anders. Daarom vinden wij het bij Fotoschool heel belangrijk dat iedere student ook individueel op de juiste manier begeleid wordt. Zo heeft elke klas een hoofddocent die het eerste aanspreekpunt is, kun je een beroep doen op onze mentoren die hulp bieden bij opdrachten en wordt er in elke klas een vertegenwoordiger aangewezen, die regelmatig vergadert in de opleidingscommissie.

Plug-in lessen

Gedurende het schooljaar worden er regelmatig Plug-In lessen aangeboden, waar studenten zich voor kunnen inschrijven tegen gereduceerd tarief. In deze lessen geeft een gespecialiseerde docent extra ondersteuning op onderwerpen die in het lesprogramma behandeld worden. Ook kun je tussentijds terecht bij onze mentoren. 

Online Platform

Via ons online platform kan je tussen de lessen door ook feedback aan je docent vragen.

Decaan

Naast onze studiebegeleiding kunnen wij je ook helpen bij vragen en problemen rondom de opleiding waarvoor je niet direct een oplossing ziet. Hiervoor kun je terecht bij de decaan, bereikbaar tijdens kantooruren via 020 530 92 50 of decaan@fotoschool.nl. Vragen zullen binnen vijf werkdagen worden beantwoord, vakantieperiodes uitgezonderd.

© CRKBO

© CRKBO