Opleidingscommissie Fotoschool

De Opleidingscommissie Fotoschool is een overlegorgaan waar zowel studenten (een vertegen-woordiger van elke groep) als ook docenten (een vertegenwoordiger van elk jaar) in zitten.

Er is ongeveer drie maal per jaar een overleg, maar ook tussen deze overlegmomenten door is het natuurlijk de bedoeling dat er (via Basecamp of live) problemen kunnen worden voorgelegd. Elke groep heeft een studentenvertegenwoordiger: als er een probleem is dan is hij of zij het eerste aanspreekpunt. De vertegenwoordiger legt de kwestie voor aan de commissie en samen gaan we werken aan een oplossing. Zo is de drempel laag om moeilijkheden te detecteren en er meteen ook een oplossing voor te vinden. Hetzelfde geldt voor problemen waar docenten tegenaan lopen. In goed overleg wordt het onderwijs beter en zowel studenten als docenten voelen zich beter gehoord.