Over de opleiding

Deze opleiding maakt het mogelijk je te verdiepen in fotografie naast een drukke baan of andere dagelijkse werkzaamheden. In twee jaar wordt je opgeleid tot vakfotograaf. Er is veel vrijheid: je kunt de studietijd naar eigen wensen indelen, naast de tweewekelijkse lesdag. Tussentijdse begeleiding door mentoren die op jouw lesdag beschikbaar zijn zorgt ervoor dat je altijd antwoord kunt vinden op vragen over je werk.

De Fotoschool werkt nauw samen met de Fotoacademie in het overkoepelende Fotohuis. Wil je verder met je carrière als Fotograaf dan kun je na je diploma instromen op de Fotoacademie. Hiervoor krijgt elke student na het eindexamen een persoonlijk advies.

Studiebelasting

De studiebelastingstijd, dus de tijd die je naast de lesdagen besteedt aan de opleiding, is ongeveer 5 à 7 uur per week. Tijdens beoordelingsperiodes zal dit wat meer zijn.

Onderwijskwaliteit

De Fotoschool is een CRKBO geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Fotoschool is niet geaccrediteerd.

Lesprogramma

De hoofdonderwerpen van de vakopleiding zijn Reportage, Portret, Stilleven en Video. De Fotoschool vindt techniek en heel belangrijke basis: cameratechniek, studiotechniek, beeldbewerking en montage komen steeds terug in het lesprogramma. De studie is ingedeeld in lesblokken waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en er is veel ruimte voor eigen creativiteit.

De weekend Seminars verrijken het lesprogramma met verdieping en inspiratie. In deze weekenden zorgen vakkundige fotografen voor extra verdieping op de de hoofdonderwerpen van de opleiding. Deze seminars zijn een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma.

Het rooster staat onder deze pagina. Kleine wijzigingen kunnen voorkomen.

Vrij werk
 
Vanaf de start van je opleiding besteed je aandacht aan Vrij Werk. Dit gaat steeds vergezeld van een Statement als fotograaf waarin je jouw kwaliteiten als fotograaf omschrijft. Hieruit put je voor je Eindexamen presentaties.

Eindexamen

Het eindexamen test of jij technisch en inhoudelijk klaar bent om als professioneel vakfotograaf aan het werk te kunnen. Je toont hier je Portfolio in een mooi verzorgde map, een Thema Project met een vrije presentatie, je hebt jouw kwaliteiten in een Statement als fotograaf omschreven en je toont een bedrijfsplan met een realistisch toekomstplan als fotograaf. Als vooroefening voor een sollicitatiegesprek houdt je een pitch bij je werk waarin je jouw kwaliteiten en jouw realistische toekomstperspectief onder woorden brengt.

Beoordelingen

Bij het lesprogramma elk jaar zijn een tussenbeoordeling, een voor/najaarsbeoordeling en een eindbeoordeling inbegrepen die zorgvuldig worden voorbereid. Mocht een student onvoldoende worden beoordeeld, dan krijgt hij/zij de gelegenheid om de opdracht die onvoldoende was over te doen en voor te leggen bij een volgende beoordeling. Aan het eind van een studiejaar moet al het opdrachtwerk af en tenminste als voldoende beoordeeld zijn. 

Bij afwezigheid bij een beoordeling kan deze een half jaar later bij een volgende klas worden ingehaald.

Mentoren

Op de dag waarop je les hebt kan je onze mentoren raadplegen voor advies. Zij zijn op jouw lesdag wekelijks van 10-13 uur beschikbaar.

Studio

Om opdrachten te vervolmaken kan je gebruik maken van de fotostudio’s in ons instituut. Je moet hiervoor tijdig reserveren. Heb je een studio gereserveerd, dan gaan we ervan uit dat je hier ook aanwezig bent, anders dupeer je jouw medestudenten.

 

Ook belangrijk

De Plug-in lessen: In deze lessen geeft een gespecialiseerde docent extra ondersteuning. Deze lessen kosten een student €12,50 per lesuur. Hier is wel een minimale deelname van 4 studenten vereist. Je geeft je hiervoor op via: info@fotoschool.nl

Op tijd: Van de studenten wordt verwacht dat zij op alle lessen ruim op tijd aanwezig zijn. Afwezigheid moet 24 uur van tevoren worden doorgegeven aan info@fotoschool.nl. Bij alle beoordelingen dienen de studenten ruim 1 uur tevoren aanwezig te zijn.

 

Vakanties: 

We houden ons aan de schoolvakanties Noord Holland:

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 (school gesloten van 23 dec t/m 1 jan)
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie
Zomervakantie
25 april t/m 3 mei 2020
4 juli t/m 16 augustus 2020

 

Lesrooster (start nieuw schooljaar: begin 2020)*

LEERJAAR 1

  • schooljaar 2020: vrijdagmiddag en -avond: download rooster (schooljaar start op vrijdag 31 januari 2020)

LEERJAAR 2

  • schooljaar 2020: donderdagmiddag en -avond: download rooster (schooljaar start op donderdag 16 januari 2020)

*roosters onder voorbehoud van wijzigingen

 

Lesrooster (reeds gestart)

LEERJAAR 1

  • Lesdag donderdag: middag en avond: download rooster (schooljaar: gestart op 31 januari 2019)
  • Lesdag vrijdag: middag en avond: download rooster (schooljaar gestart op vrijdag 27 september 2019)
  • Lesdag zaterdag: ochtend en middag: download rooster (schooljaar gestart op zaterdag 5 oktober 2019)

LEERJAAR 2

  • Lesdag woensdag: middag en avond: download rooster (schooljaar gestart op woensdag 2 oktober 2019)
  • Lesdag vrijdag: middag en avond: download rooster (schooljaar gestart op 18 januari 2019)

 

Programma
Photo: Jenny Boot