Over de opleiding

De fotografieopleiding aan de Fotoschool duurt twee jaar en leidt je op tot vakfotograaf. Deze opleiding op MBO niveau is goed te combineren met  een baan of andere dagelijkse werkzaamheden. Je kunt de studietijd naar eigen wensen indelen, naast de tweewekelijkse lesdag. Natuurlijk is er ook tussentijdse begeleiding door mentoren die op jouw lesdag beschikbaar zijn.

Studiebelasting

De studiebelastingstijd, dus de tijd die je naast de lesdagen besteedt aan de opleiding, is ongeveer 5 à 7 uur per week. Tijdens beoordelingsperiodes zal dit wat meer zijn.

Onderwijskwaliteit

De Fotoschool is een CRKBO geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Fotoschool is niet geaccrediteerd.

Als je je verder wilt ontwikkelen als fotograaf geeft jouw diploma van de Fotoschool na een toetsing ook de mogelijkheid in te stromen op de Fotoacademie. Hiervoor krijgt elke student na het eindexamen een persoonlijk advies.

Onderwerpen

De hoofdonderwerpen van de vakopleiding zijn Reportage, Portret, Stilleven en Video. Er is in het lesprogramma tijd ingeruimd voor techniek, zoals oa studiotechniek, beeldbewerking en montage. De studie is ingedeeld in lesblokken waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en er is veel ruimte voor eigen creativiteit.

De lesmodules worden verrijkt met seminars die verdieping en inspiratie bieden. In deze weekenden worden de drie hoofdonderwerpen van de opleiding inhoudelijk nog verder uitgewerkt met fotografen die zich in deze hoofdonderwerpen specialiseerden. Deze seminars zijn onderdeel van het lesprogramma.

Vrij werk
Vanaf de start van je opleiding besteed je aandacht aan Vrij Werk. Dit gaat steeds vergezeld van een Statement als fotograaf waarin je jouw kwaliteiten als fotograaf omschrijft. Hieruit put je voor je Eindexamen presentaties.

Eindexamen

Het eindexamen test of jij technisch en inhoudelijk klaar bent om als vakfotograaf aan het werk te kunnen. Je toont hier je Portfolio in een mooi verzorgde map, een Thema Project met een vrije presentatie, het Statement als fotograaf en een bedrijfsplan. Je houdt een pitch bij je werk waarin je jouw realistische toekomstperspectief onder woorden brengt.

Lesprogramma

Bij het lesprogramma elk jaar zijn een tussenbeoordeling, een voor/najaarsbeoordeling en een eindbeoordeling inbegrepen die zorgvuldig worden voorbereid. Mocht een student onvoldoende worden beoordeeld, dan krijgt hij/zij de gelegenheid om de opdracht die onvoldoende was over te doen en voor te leggen bij een volgende beoordeling. Aan het eind van een studiejaar moet al het opdrachtwerk af en tenminste als voldoende beoordeeld zijn. 

We proberen ons zoveel mogelijk aan de lesdata hieronder te houden, maar kleine wijzigingen kunnen voorkomen.

Mentoren

Op de dag waarop je les hebt kan je onze mentoren raadplegen voor advies. Zij zijn op jouw lesdag wekelijks van 11-14 uur beschikbaar.

Studio

Om opdrachten te vervolmaken kan je gebruik maken van de fotostudio’s in ons instituut. Je moet hiervoor tijdig reserveren. We gaan ervan uit dat je respectvol met deze reservering omgaat. Heb je een studio gereserveerd, dan gaan we ervan uit dat je hier ook aanwezig bent, anders dupeer je jouw medestudenten.

Ook belangrijk

De Plug-in lessen: In deze lessen geeft een gespecialiseerde docent extra ondersteuning. Deze lessen kosten een student €12,50 per lesuur. Hier is wel een minimale deelname van 4 studenten vereist. Je geeft je hiervoor op via: info@fotoschool.nl

Op tijd: Van de studenten wordt verwacht dat zij overal ruim op tijd aanwezig zijn. Afwezigheid moet 24 uur van tevoren worden doorgegeven aan info@fotoschool.nl. Bij alle beoordelingen dienen de studenten 1,5 uur tevoren aanwezig te zijn.

 

Vakanties: 

We houden ons aan de schoolvakanties Noord Holland:

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 (school gesloten van 23 dec t/m 1 jan)
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie
Zomervakantie
25 april t/m 3 mei 2020
4 juli t/m 16 augustus 2020

 

Lesrooster (start nieuw schooljaar najaar 2019)*

LEERJAAR 1

  • Lesdag vrijdag: middag en avond: download rooster (schooljaar start op vrijdag 27 september 2019)
  • Lesdag zaterdag: ochtend en middag: download rooster (schooljaar start op zaterdag 5 oktober 2019)

LEERJAAR 2

  • schooljaar 2019-2020: woensdagmiddag – avond: download rooster (schooljaar start op woensdag 2 oktober 2019)

*roosters onder voorbehoud van wijzigingen

Lesrooster (reeds gestart)

LEERJAAR 1

  • schooljaar 2019: donderdagmiddag en -avond: download rooster (schooljaar: gestart op 31 januari 2019)

LEERJAAR 2

  • schooljaar 2019: vrijdagmiddag en -avond: download rooster (schooljaar gestart op 18 januari 2019)

 

Programma
Photo: Jenny Boot