Programma

De fotografieopleiding aan de Fotoschool duurt twee jaar en leidt je op tot vakfotograaf. Deze opleiding op MBO niveau is goed te combineren met  een baan of andere dagelijkse werkzaamheden. Je kunt de studietijd naar eigen wensen indelen, naast de tweewekelijkse lesdag. Natuurlijk is er ook tussentijdse begeleiding door mentoren die alle weekdagen beschikbaar zijn.

De studiebelastingstijd, dus de tijd die je naast de lesdagen besteedt aan de opleiding, is ongeveer 5 uur per week. Tijdens beoordelingsperiodes zal dit meer zijn.

De hoofdonderwerpen van de vakopleiding zijn Portret, Stilleven en Reportage. De studie is ingedeeld in lesblokken waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en er is veel ruimte voor eigen creativiteit. De lesmodules worden verrijkt met seminars die verdieping en inspiratie bieden. In deze weekenden worden de drie hoofdonderwerpen van de opleiding inhoudelijk nog verder uitgewerkt met fotografen die zich in deze hoofdonderwerpen specialiseerden.

De Fotoschool is een CRKBO geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Fotoschool is niet geaccrediteerd.

Als je je verder wilt ontwikkelen als fotograaf geeft jouw diploma van de Fotoschool na een toetsing ook de mogelijkheid in te stromen op de Fotoacademie.

Het eindexamen test of jij technisch en inhoudelijk klaar bent om als vakfotograaf aan het werk te kunnen. Daar horen natuurlijk ook zaken als presentatie, omgang met de klant en een goede financiële afhandeling van jouw opdrachten bij.

Bij het lesprogramma elk jaar zijn een tussenbeoordeling en een eindbeoordeling inbegrepen die zorgvuldig worden voorbereid. Mocht een student in de voorbereidende fase onvoldoende zijn voorbereid, dan krijgt de student een extra opdracht om de ontbrekende kennis aan te vullen. De kans van slagen is zo maximaal.

Kleine wijzigingen in de data van het lesprogramma kunnen voorkomen. We proberen ons zoveel mogelijk aan de data hieronder te houden.

 

Bekijk hier het lesprogramma van schooljaar 2018-2019 (woensdag mi/av)

Leerjaar 1

 

Bekijk hier het lesprogramma van schooljaar 2018 (vrijdag mi/av)

Leerjaar 1

Leerjaar 2

 

Bekijk hier het lesprogramma van schooljaar 2017-2018 (donderdag mi/av)

Leerjaar 1

Leerjaar 2

 

 

 

 

Programma
Photo: Jenny Boot