Over de opleiding

De fotografieopleiding aan de Fotoschool duurt twee jaar en leidt je op tot vakfotograaf. Deze opleiding op MBO niveau is goed te combineren met  een baan of andere dagelijkse werkzaamheden. Je kunt de studietijd naar eigen wensen indelen, naast de tweewekelijkse lesdag. Natuurlijk is er ook tussentijdse begeleiding door mentoren die op jouw lesdag beschikbaar zijn.


Studiebelasting

De studiebelastingstijd, dus de tijd die je naast de lesdagen besteedt aan de opleiding, is ongeveer 5 à 7 uur per week. Tijdens beoordelingsperiodes zal dit wat meer zijn.

De hoofdonderwerpen van de vakopleiding zijn Portret, Stilleven en Reportage. De studie is ingedeeld in lesblokken waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en er is veel ruimte voor eigen creativiteit. De lesmodules worden verrijkt met seminars die verdieping en inspiratie bieden. In deze weekenden worden de drie hoofdonderwerpen van de opleiding inhoudelijk nog verder uitgewerkt met fotografen die zich in deze hoofdonderwerpen specialiseerden. Deze seminars zijn onderdeel van het lesprogramma.


Onderwijskwaliteit

De Fotoschool is een CRKBO geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Fotoschool is niet geaccrediteerd.

Als je je verder wilt ontwikkelen als fotograaf geeft jouw diploma van de Fotoschool na een toetsing ook de mogelijkheid in te stromen op de Fotoacademie.


Eindexamen

Het eindexamen test of jij technisch en inhoudelijk klaar bent om als vakfotograaf aan het werk te kunnen. Daar horen natuurlijk ook zaken als presentatie, omgang met de klant en een goede financiële afhandeling van jouw opdrachten bij.


Lesprogramma

Bij het lesprogramma elk jaar zijn een tussenbeoordeling en een eindbeoordeling inbegrepen die zorgvuldig worden voorbereid. Mocht een student in de voorbereidende fase onvoldoende zijn voorbereid, dan krijgt de student een extra opdracht om de ontbrekende kennis aan te vullen. De kans van slagen is zo maximaal.

We proberen ons zoveel mogelijk aan de lesdata hieronder te houden, maar kleine wijzigingen kunnen voorkomen. Houd jouw lesdag zoveel mogelijk vrij. Soms worden er extra activiteiten georganiseerd op de ochtend van jouw lesdag. Je hoort dit uiterlijk twee weken tevoren.

Ook belangrijk

Van de studenten wordt verwacht dat zij op de ochtend van hun lesdag beschikbaar zijn voor extra activiteiten.

Nieuw zijn de verplichte begeleidingslessen. Deze helpen de studenten de beoordelingen goed voor te bereiden. Natuurlijk kun je tussentijds ook terecht bij de mentor.

Van de studenten wordt verwacht dat zij overal ruim op tijd aanwezig zijn. Afwezigheid moet 24 uur van tevoren worden doorgegeven aan info@fotoschool.nl. Bij alle beoordelingen dienen de studenten 1,5 uur tevoren aanwezig te zijn.

Je kunt je hier inschrijven.

Lesrooster

LEERJAAR 1

  • schooljaar 2019: donderdagmiddag en -avond: download rooster (start schooljaar: 31 januari 2019)
  • schooljaar 2018-2019: woensdagmiddag en -avond: download rooster (start schooljaar: 26 september)
  • schooljaar 2018: vrijdagmiddag en -avond: download rooster (schooljaar reeds gestart in februari 2018)

LEERJAAR 2

  • schooljaar 2018-2019: donderdagmiddag – avond: download rooster (schooljaar start: 27 september 2018)
  • schooljaar 2019: vrijdagmiddag en -avond: download rooster (schooljaar start: 18 januari 2019)

 

Programma
Photo: Jenny Boot